Cinler görülebilirmi

CİNLER GÖRÜLEBİLİRMİ

Sık tartışılan konulardan biridir görülebilirmi. Gerek Hz. Muhammed (s.a.v.) gerek sahabeler yada alimler olsun bu konuda pek çok rivayetler mevcuttur. Onların normal gözle görülemez olarak yaratılmaları hiç görülemeyecekleri anlamına gelmez. Bu insan göz yapısının görme derecesinin cinlerin varlığını görebilecek nitelikte olmamasına bağlıdır.

En başta bir ayet ile görülebileceklerini isbat edelim

Neml 38-39

‘’Ey hey’et, dedi: kendileri teslim olarak bana gelmezden evvel o kadının tahtını bana kim getirir? Cinden bir ıfrit, ben, dedi: onu sana sen Makamından kalkmazdan evvel getiririm ve her halde ben buna karşı kuvvetli bir emînim’’

Ayette açık ve net olmak üzere Süleyman Aleyhisselamın cinlerden bir ifrit ile konuşması geçmektedir.

Müslim, ebu davud, Tirmizi Alkameden rivayet ederek derki: ….

-Ey Allah ın resulü seni kaybettik aradık ve bulamadık bunun için çok kötü bir gece geçirdik.

O zaman buyurdu ki : ‘’ bana cinlerden bir davetçi geldi onunla beraber gittim ve kendilerine kuran okudum’’

Az önce belirttiğimiz hadis teki

‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’-’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yine Allah c.c. resulü (s.a.v.) şöyle buyurur. ‘’miraç gecesi cinlerden bir ifrit bana musallat oldu. Elinde bir ateş şüresi ile beni takip ediyordu. Arkama baktıkça onu görüyordum…’’

Alimler genel olarak görülmemeleri hususunda çok ince ve küçük olduklarını yada renksiz olduklarından dolayı görülmediğini belirtmişlerdir. Uzun bir konu vede görülebileceklerine ait deliller verildiği vede verileceği için kısa tutuyoruz.

Hadis bilginlerinin bazıları Abdullah b. Ebi Talha dan naklediyorlar.

Afra oğlu Avf ın kızı yatağında arka üstü  uzanmış yatıyordu. Baktımki bir zenci üzerine atlamış boğazını sıkmaya boğuyordu. Tam o sırada sarı bir kağıdın yer ile gök arasında dalgalandığın gördüm. Gelip göğsüme düştü. Zenci alıp onu okuyunca şu ibareyi buldu.( Tekin in Rabbinden Tekin e. Salih kişinin kızından uzak dur! Ona dokunamazsın sen!). bunun üzerine elini boğazımdan kaldırdı. Eli ile dizime vurdu, dizim bir koyun başı gibi şişti.

Bu olay az farkla da olsa benzer şekilde nakledilmiştir.

Kağıtta ‘’Bismillahirrahmanirrahim. Akeb in Rabbin den Akeb e… Salih birine zararın dokunamaz’’ gibi.

Yine başka hadiste ‘’ Siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde, ona önce üç defa “Allah rızası için git” deyin; belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse, o zaman cin değildir; zarar verecekse, öldürebilirsiniz’’

Bu ve buna benzer pek çok hadis vede rivayetler vardır. Bu örnekler çoğaltılabilecek olsalarda bu kadarını yeterli görüyorum. Diğer konularda görülme ile ilgili olan konularda verilen delillerde tekrar görülmeleri hususunda olanlar bulunucaktır. barışhoca

vefk tılsımı medyum medyumlar aşk büyüsü bağlama büyüsü büyüsü büyü bozma kısmet açma aşk vefki bağlama vefki vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı cin musallatı aşk muskası bağlama muskası muskası sevgi büyüsü muhabbet büyüsü şirinlik büyüsü kısmet açma cin musallatı büyü bozma sevgi büyüsü aşk büyüsü muhabbet büyüsü bağlama büyüsü rızık açma aşk vefki bağlama vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı aşk muskası büyüsü bağlama muskası sevgi vefki< a href="http://www.sevgitilsimi.org" title="sevgi tılsımı">sevgi tılsımı

Cinler

Cinler alemi:

Cin çarpması, peri ve benzeri ruhani marazlardan kurtulmak vede büyü gibi şerlerden kurtulmak için güzel bir muska örneğidir. birbirinden değerli ayetler vefkler ve tılsımlardan oluşmuştur.

Cinler konusuna giriş yapmadan önce şu izahı yapmak mecburiyetinde kaldım. Cinlerle ilgili olan birçok konu ihtilaflıdır. Doğumları ölümleri ömürleri yerlermi içerlermi evlenebilirlermi gözle görülebilirmi kaç yıl yaşarlar nerelerde yaşarlar kaç türü vardır ve aklınıza gelebilecek hemen hemen her konuda mevcuttur. Bu yüzden verilen bilgilerin aksini iddia eden iddia yada bilgilerde bulabilirsiniz. Örnek olarak çok kısaca değinelim.

Bir kısım cinler görülemez der vede konu kapanır. bir kısım ise yemek yerler der, vede kemik ve tezek yemekleridir  diye izah eder. Tabii bununla sınırlı değildir, bir kısımda yemelerinin koklamaktan ibaret olduğunu söylerken bir kısım yediklerinin kusulmasından bahseder.

Bir kısım onlar cinlerle ilişkiye girmek mümkün değildir derken bir kısım onlarla nikahlanılabilir der. Eğer evlenmek mümkün olmasa yasaklanmazdı derler. Düşünürseniz en başta iddia edilen görülemezler iddiası, diğer iddiaların yanında çok zayıf kalmaktadır. (bu  iddialardan kasıt gerek ayet veya hadisler sunulmak suretiyle, gerekse alimlerden rivayet düşünce mantık yürütme iledir).Bir kısmı cennete giremeyecektir der konuyu kapatır, diğer kısım ise cennette Allah c.c. ı göreceklermi görmeyeceklermi diye devam eder. Velhasıl hemen hemen cinlerle ilgili mevzular baştan sona değişik görüşelerle doludur. Bu yüzden belirtilen tüm bilgilerin hemen hemen hepsinin aksi iddia edilebilir.

Cinlerin varlığı gerek ayetlerle gerekse hadis i şeriflerle sabittir.

Cinler çeşitli şekillerde tanımlanmıştırlar.

Elmalılı Hamdi yazır Hakdini kuran dili tefsirinde cinlerin dahil oldukları varlık grubu hakkında 2 görüş vardır. 1. sine göre cinler, insanlar haricindeki bütün ruhani varlıklardır. Melek vede şeytan dahi bu gruptandır. Fakat her cin melek değildir.

2. görüşe göre ise  cinler  3 sınıfa ayrılır. Hep hayırlı olanlar (melekler) hep şer olanlar(şeytanlar) vede bunların ortası olanlardır. Bunlar hem hayır hemde şerlerde bulunabilirler.

Yaratılış amaçları bizlerden farklı değildir.

Zariyat 56  ‘’Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım’’

Ayettede görüldüğü gibi yaradılış gayemiz aynıdır. Onlarda bizim gibi mükelleftirler. İnsanoğlu çamurdan yaratıldığı gibi cinlerde ateşten yaratılmıştır. Rahman 15″Cinleri öz ateşten yarattı” Hicr 26-27 “Andolsun biz insanı, kuru kara çamurdan, şekillenmiş kara balçıktan yarattık. Cinleri de daha önce, zehirli ateşten yarattık. ‘’

İnsanoğlu ilk olarak topraktan yaratılıpta yeryüzünde toprak olarak dolaşmadığı gibi onlarda ana unsurlarını kaybedip ateşten yaratıldıkları halde ateş olarak dolaşmamaktadırlar.

Şu hadis i şerif onların aslı olan ateş olarak kalmadığına delil olabilir.

‘’namaz kılarken şeytan yanıma geldi, onun boğazını sıktım, tükürüğünün soğukluğunu ellerimde hissettim. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm’’

(. kardeşim süleymanın duası olmasaydı onu öldürürdüm) bilinmemektedir.

Sahih ve Sünende şu şekil zikredilmiştir. ‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’

Sahihayn de’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yakıcı bir ateşin soğuk olarak bildirilmesi olamaz.

Yine peygamberimiz onları acem fellahlarına benzetmişti ‘eğer onlar ateş haricinde şekiller ve tavırlar üzre olmasalardı onlar için şekil ve suret düşünülemezdi’’

Cinlerle ilgili diğer başlıklarda bilgiler verilecektir. Kaynak olarak bu bilgiler genelde İmam-ı Şibli başta olmak üzere çeşitli kaynaklardan faydalanılmıştır. barış hoca

vefk tılsımı medyum medyumlar aşk büyüsü bağlama büyüsü büyüsü büyü bozma kısmet açma aşk vefki bağlama vefki vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı cin musallatı aşk muskası bağlama muskası muskası sevgi büyüsü muhabbet büyüsü şirinlik büyüsü kısmet açma cin musallatı büyü bozma sevgi büyüsü aşk büyüsü muhabbet büyüsü bağlama büyüsü rızık açma aşk vefki bağlama vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı aşk muskası büyüsü bağlama muskası sevgi vefki< a href="http://www.sevgitilsimi.org" title="sevgi tılsımı">sevgi tılsımı