Cinler görülebilirmi

CİNLER GÖRÜLEBİLİRMİ

Sık tartışılan konulardan biridir görülebilirmi. Gerek Hz. Muhammed (s.a.v.) gerek sahabeler yada alimler olsun bu konuda pek çok rivayetler mevcuttur. Onların normal gözle görülemez olarak yaratılmaları hiç görülemeyecekleri anlamına gelmez. Bu insan göz yapısının görme derecesinin cinlerin varlığını görebilecek nitelikte olmamasına bağlıdır.

En başta bir ayet ile görülebileceklerini isbat edelim

Neml 38-39

‘’Ey hey’et, dedi: kendileri teslim olarak bana gelmezden evvel o kadının tahtını bana kim getirir? Cinden bir ıfrit, ben, dedi: onu sana sen Makamından kalkmazdan evvel getiririm ve her halde ben buna karşı kuvvetli bir emînim’’

Ayette açık ve net olmak üzere Süleyman Aleyhisselamın cinlerden bir ifrit ile konuşması geçmektedir.

Müslim, ebu davud, Tirmizi Alkameden rivayet ederek derki: ….

-Ey Allah ın resulü seni kaybettik aradık ve bulamadık bunun için çok kötü bir gece geçirdik.

O zaman buyurdu ki : ‘’ bana cinlerden bir davetçi geldi onunla beraber gittim ve kendilerine kuran okudum’’

Az önce belirttiğimiz hadis teki

‘’Kardeşim Süleyman’ın duası olmasaydı onu görebilecek şekilde bağlanmış ve yerinden kımıldayamaz bir halde bulurdu’’-’’O nu bir duvara bağlamak istedimki, onu görüp bakabilesiniz)

Yine Allah c.c. resulü (s.a.v.) şöyle buyurur. ‘’miraç gecesi cinlerden bir ifrit bana musallat oldu. Elinde bir ateş şüresi ile beni takip ediyordu. Arkama baktıkça onu görüyordum…’’

Alimler genel olarak görülmemeleri hususunda çok ince ve küçük olduklarını yada renksiz olduklarından dolayı görülmediğini belirtmişlerdir. Uzun bir konu vede görülebileceklerine ait deliller verildiği vede verileceği için kısa tutuyoruz.

Hadis bilginlerinin bazıları Abdullah b. Ebi Talha dan naklediyorlar.

Afra oğlu Avf ın kızı yatağında arka üstü  uzanmış yatıyordu. Baktımki bir zenci üzerine atlamış boğazını sıkmaya boğuyordu. Tam o sırada sarı bir kağıdın yer ile gök arasında dalgalandığın gördüm. Gelip göğsüme düştü. Zenci alıp onu okuyunca şu ibareyi buldu.( Tekin in Rabbinden Tekin e. Salih kişinin kızından uzak dur! Ona dokunamazsın sen!). bunun üzerine elini boğazımdan kaldırdı. Eli ile dizime vurdu, dizim bir koyun başı gibi şişti.

Bu olay az farkla da olsa benzer şekilde nakledilmiştir.

Kağıtta ‘’Bismillahirrahmanirrahim. Akeb in Rabbin den Akeb e… Salih birine zararın dokunamaz’’ gibi.

Yine başka hadiste ‘’ Siz evinizde böyle bir haşere gördüğünüzde, ona önce üç defa “Allah rızası için git” deyin; belki o cin arkadaşlarınızdan olabilir. Eğer gitmezse, o zaman cin değildir; zarar verecekse, öldürebilirsiniz’’

Bu ve buna benzer pek çok hadis vede rivayetler vardır. Bu örnekler çoğaltılabilecek olsalarda bu kadarını yeterli görüyorum. Diğer konularda görülme ile ilgili olan konularda verilen delillerde tekrar görülmeleri hususunda olanlar bulunucaktır. barışhoca

vefk tılsımı medyum medyumlar aşk büyüsü bağlama büyüsü büyüsü büyü bozma kısmet açma aşk vefki bağlama vefki vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı cin musallatı aşk muskası bağlama muskası muskası sevgi büyüsü muhabbet büyüsü şirinlik büyüsü kısmet açma cin musallatı büyü bozma sevgi büyüsü aşk büyüsü muhabbet büyüsü bağlama büyüsü rızık açma aşk vefki bağlama vefki aşk tılsımı bağlama tılsımı aşk muskası büyüsü bağlama muskası sevgi vefki< a href="http://www.sevgitilsimi.org" title="sevgi tılsımı">sevgi tılsımı